Hvordan finne den beste kandidaten ?

En god rekrutteringsprosess er med og bygger et godt omdømme for virksomheten. Både den som får stillingen, men også de andre kandidatene bør oppleve at prosessen var grundig, systematisk og mest mulig objektiv. Da sprer ryktet seg at dette er en profesjonell virksomhet som vektlegger å ansette dyktige ansatte, som vil kunne tiltrekke seg flere attraktive søkere neste gang man skal ansette noen. 

Husk at en ansettelse er en viktig beslutning som tas av både arbeidsgiver og den som søker. For at begge skal ta den riktige beslutningen krever det at man får formidlet et mest mulig riktig og realistisk bilder av begge parter. Da kan det bli en vinn- vinn situasjon ! 

En ansettelse er en stor investering : en ny medarbeider som man vil ha i virksomheten i lengre tid.  Og helst vil vi fine den kandidaten som leverer bra, bedre enn de fleste andre. Den som kan bidra litt ekstra i virksomheten, som både ved å være flink, effektiv og ha det «lille ekstra». Men hvordan finner kan øke treffsikkerheten, slik at vi finner akkurat denne kandidaten blant alle søkerne ?

En vellykket rekruttering krever derfor at man har en god kravspesifikasjon, som gjenspeiles i annonsering ( hvis det benyttes), strukturerte intervjuer, tester og strukturerte referansesjekker. 

Alt dette  krever kompetanse,  gode verktøy og metodikk . 

Det kan jeg tilby deg og den virksomheten du representerer. 

Jeg kan bistå deg i hele ansettelsesprosessen, eller i deler av den. Ta kontakt, så kan vi sammen finne  ut hvordan jeg best kan bistå.