Foruten bistand ved rekruttering, kan jeg bistå deg og din virksomhet når det gjelder :

  • Planlegge, designe og gjennomføre omstillingsprosesser
  • Leder- og teamutvikling 
  • Coache og veilede ledere og andre ved omstillinger, eller når det oppstår utfordrende situasjoner mellom medarbeidere