Med bakgrunn som Vice President HR i tidligere Jordan AS, HR Direktør i tidligere Scandpower as, og HR Manager i Ringnes AS, har jeg god erfaring innen HR-området.  Jeg har rekruttert ledere og andre nøkkelpersoner i Norge og internasjonalt.