Offentlige virksomheter er omfattet av flere særlover, som har betydning ved ansettelser. 

Forvaltningsloven stiller krav om at ansettelser i det offentlige må kunne saklig i henhold til kvalifikasjonsprinsippet. Man må kunne dokumentere at man har ansatt den best kvalifiserte. Det innbærer krav om objektivitet og etterprøvbarhet. 

Offentleglova (Lov om rett til innsyn i offentleg verksemd) gir rettigheter vedrørende  innsyn i ansettelsesprosessen i offentlige virksomheter. 

Avtaleverket  i offentlig sektor sikrer tillitsvalgte medvirkning ved ansettelser. 

Etter nærmere 25 år i fylkeskommunal og kommunal tjeneste ( som Kommunedirektør/rådmann, personalsjef, NAV-leder  m.m. ) har jeg god innsikt i disse rammebestemmelsene for ansettelser.